Muzeum

Jarní přednáškový cyklus

Jarní přednáškový cyklus 2018

 

15. 2. Historie města Strakonice III. část

Ing. Josef Kalbáč

Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny

 

1. 3. Kudy chodil Karel Klostermann

František Sáček

Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny

 

15.3. Život v zákopech – z vyprávění otce a strýců

Jindřich Podhorský

Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny

 

22. 3. Postní a velikonoční doba v životě našich předků

Mgr. Alois Sasmann

Vojtěška – vchod vedle Kapitulní síně

 

5. 4. Hradiště Katovice z pohledu archeologie

PhDr. Petr Menšík, PhD.

Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny

 

12. 4. Velká válka a české země

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., Mgr. Eva Fischerová

Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny

 

3. 5. Každodennost za 1. světové války

Mgr. Martina Kratochvílová

Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny

 

Začátek přednášky vždy v 17:00

Vstupné: 20 / 10 kč (členové spolku muzea – zdarma)