Muzeum

Černá kuchyně

Černá kuchyně se nachází u průjezdu z druhého hradního nádvoří na třetí. Dochovaná místnost s pecí sloužila patrně jako pekárna. Vedle ní se nacházela klenutá komůrka k uskladnění chleba a klenutá světnice, kde se připravoval chlebný kvas a odkládalo pekařské náčiní. Pekárna sloužila později jako prádelna, světnice a byla využívána jako náhradní byt. V letech 1819–1826 se zde místo pekárny nacházelo vězení. Poté byl prostor upraven na byt úředního sluhy. V dnešní době zde muzeum rekonstruovalo ohniště, doplněné o ukázky pekařského náčiní a přípravnu pokrmů.