Muzeum

Mistr Jan Hus, utrakvismus a nalézání střední cesty

Přednáška o Mistru Janu Husovi.

9. 6., 17:00 hod.

kapitulní síň

 

Povídání o Janu Husovi vycházející z knih Zdeňka Davida, teologa a historika Martina Chadimy a dalších současných autorů.

Přednáší: F. M. Štojdl, biskup Plzeňské diecéze Církve československé husitské

Vstupné 20/10 Kč