Muzeum

2018

Výstavy:

7. 3. – 2. 4.         Jaro, jaro už je tady… (kapitulní síň)

4. 4. – 30. 6.       Strakonicko za 1. světové války (kapitulní síň)

25. 4. – 27. 5.     Výstava ZUŠ (kapitulní síň)

4. 5. – 29. 6.       100 let raket (venkovní panelová výstava)

6. 9. - 31. 10.      Tobrucké krysy (venkovní panelová výstava)

17. 7. – 2. 9.        Dudy /ze sbírek Jeroena de Groota/ (kapitulní síň)

21. 8. - 31. 10.     Strakonice a srpen 1968 (černá kuchyně)

20. 11. – 26. 12.   Doteky Vánoc (černá kuchyně)

Akce:

8. 2.                     Československé legie v letech 1914-1920 Strakonicích (Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny)

15. 2.                   Historie města Strakonice III. část (Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny)

1. 3.                     Kudy chodil Karel Klostermann (Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny)

13. 3.                   Jarní květy – kurz mokrého a suchého plstění (Vojtěška)

15. 3.                   Život v zákopech – z vyprávění otce a strýců (Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny)

22. 3.                   Postní a velikonoční doba v životě našich předků (Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny)

5. 4.                     Hradiště Katovice z pohledu archeologie (Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny)

12. 4.                   Velká válka a české země (Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny)

3. 5.                     Každodennost za 1. světové války (Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny)

18. 5.                   Den otevřených dveří

14. 6.                   Koncert – Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice (kapitulní síň, Léto pod Rumpálem)

18. 6.                   Koncert – Smíšený sbor Hlasoň (kapitulní síň, Léto pod Rumpálem)

26. 5.                   Prvorepubliková muzejní noc

7., 14., 21., 28. 6.  Komentované prohlídky expozic hradu

9. 6.                     Hrad žije tancem a muzikou (kapitulní síň, Léto pod Rumpálem)

7. – 9. 12.             Adventní trhy pod Rumpálem

11. 10.                  Po stopách jihočeských vojáků na frontách velké války (Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny)

25. 10.                  Konec války a vznik Československé republiky (Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny)

15. 11.                  Dudácká beseda aneb Čeněk Zíbrt po sto letech zase ve Strakonicích (Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny)