Muzeum

2013

Výstavy:

15. 1. – 1. 3.           Kouzlo kresby (Zámecká galerie)

20. 2. – 1. 4.           Život Ježíše Krista, velikonoční výstava (kapitulní síň)

30. 3. – 28. 7.         Po stopách archeologie (mazhaus)

30. 3. – 4. 8.           Káva, kafe, kafíčko (Jelenka)

1. – 31. 5.               Pastelní jarování (Zámecká galerie)

5. 6. – 31. 7.           Milan Kohout – grafika (Zámecká galerie)

18. 7. – 17. 8.         Nahlížení (kapitulní síň)

18. 7. – 17. 8.         František Zemen – Fotografie (kapitulní síň)

3. 8. – 29. 9.           Jiří Meitner 55 (Zámecká galerie)

10. 8. – 31. 10.       Panenky (výstavní sály)

14. 8. – 31. 10.       Ateliér A6/Gregorová – Šípová (Jelenka)

2. – 31. 10.             Petrášová/Divišová (Zámecká galerie)

13. 11. – 23. 12.      Vánoční dekorace (Zámecká galerie)

23. 11. – 26. 12.      Andělé (vánoční výstava, kapitulní síň)

Akce:

30. 3.                     Zahájení muzejní sezony

12. 4.                     Majetkoprávní postavení johanitů v době vlády Přemysla Otakara I. – přednáška (kapitulní síň)

24. 4.                     Archeologické výzkumy ve Strakonicích – přednáška (kapitulní síň)

15. 5.                     Konzervování archeologických nálezů – přednáška (kapitulní síň)

18. 5.                     Den otevřených dveří

22. 5.                     Koncert dua sourozenců Hévrových (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

29. 5.                     Archeologické výzkumy společnosti ARCHAIA Jih o.p.s. v letech 2006 – 2012 – přednáška (kapitulní síň)

31. 5.                     Rytířská muzejní noc

8. 6.                       Hrad žije tancem a muzikou (II. nádvoří strakonického hradu, v rámci Léta pod Rumpálem)

9. 6.                       Udělej něco pro zdraví (hrad, v rámci Léta pod Rumpálem)

11. 6.                     I. letně podvečerní koncert – Smíšený pěvecký sbor Hlasoň + Pěvecká skupina Prácheňského souboru (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

18. 6.                     Koncert Pražského komorního tria (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

24. 6.                     II. letně podvečerní koncert – Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice + Ádh Mór ZUŠ Strakonice (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

23. 7.                     Komorní orchestr Conca Collegium (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

24. 7.                     Loutkové divadlo na hradě – Boučkovo loutkové divadlo Jaroměř (II. nádvoří strakonického hradu, v rámci Léta pod Rumpálem)

27. 7.                     Rumpálování

22. 8.                     Foerstrovo komorní pěvecké sdružení (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

31. 8.                     Loučení s prázdninami (strakonický hrad, v rámci Léta pod Rumpálem)

4. 9.                       Božena Němcová bojující a milující (monodrama, Obřadní síň strakonického hradu, v rámci Léta pod Rumpálem)

11. 9.                     Maltézský řád a Strakonice – přednáška (kanceláře muzea)

11. 9.                     Pohádka a Skutečnost (monodrama o životě babičky Boženy Němcové Magdaleny Novotné – Čudové, Obřadní síň strakonického hradu, v rámci Léta pod Rumpálem)

17. 9.                     Na svatého Václava pouť radost rozdává (kapitulní síň)

18. 9.                     Olga byla na světě (monodrama, Obřadní síň strakonického hradu, v rámci Léta pod Rumpálem)

25. 9.                     Komentovaná prohlídka kapitulní síně – přednáška

9. 10.                     Raně středověké pohřebiště v Radomyšli – přednáška (kapitulní síň)

25. 10.                   Středověký nábytek – přednáška (kapitulní síň)

25. 10.                   Koncert skupiny Jistem (kapitulní síň)

5. 11.                     Křest knihy Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem (kapitulní síň)

29. 11. – 1. 12.       Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem

10. 12.                   Drátkovaní andělé (vánoční kurz, kanceláře muzea)

17. 12.                   Křest knihy Strakonický hrad v obrazech (kapitulní síň)

19. 12.                   Umělecká dílna (dílna v rámci vánoční výstavy, kapitulní síň)