Muzeum

2014

Výstavy:

21. 1. – 28. 2.           Kouzlo malby (Zámecká galerie)

4. – 29. 3.                 Ptáci, andělé a skřítci (Zámecká galerie)

1. 4. – 3. 5.               Vladimír Větrovský – Tančící s kamenem (Zámecká galerie)

2. 4. – 20. 7.             120 let muzea (výstavní prostory)

6. – 31. 5.                 Jan čížek – Pastely z Milešovky (Zámecká galerie)

25. 6. – 10. 8.           Tajemný svět fezů (kapitulní síň)

3. – 29. 7.                 Neváhej a foť (Zámecká galerie)

1. – 31. 7.                  Viktor Pressl – Zindábád India (Zámecká galerie)

1. 8. – 31. 10.            Akad. mal. Jiří Řeřicha (výstavní prostory)

5. – 31. 8.                  Život a dílo zednického mistra J. Bursy (Zámecká galerie)

20. 8. – 14. 9.            Dudy (kapitulní síň)

1. 9. – 31. 10.            Historie ČZ v obrazech (výstavní prostory)

2. – 28. 9.                  Jaroslav Guth – Inspirováno XYZ (Zámecká galerie)

1. – 31. 10.                Pavel Koubek – Obrazy, návrhy, kresby (Zámecká galerie)

12. 10.                       Johanitská komenda: vzkříšení prostoru (kapitulní síň)

12. 11. – 20. 12.         Vánoční výstava Spolku přátel muzea (Zámecká galerie)

22. 11. – 28. 12.         Chuť a vůně Vánoc (kapitulní síň)

 

Akce:

11. 2.                         Josef Režný – vzpomínkový večer (Rytířský sál strakonického hradu)

8. 4.                           Velikonoce v lidových tradicích – přednáška (kanceláře muzea)

15. 4.                         Velikonoce v muzeu (dílna pro děti v kapitulní síni)

15. 4.                         Kurz zdobení velikonočních kraslic voskovou technikou (kanceláře muzea)

15. 5.                         Otisk velkopřevorů johanitů v nástěnných malbách hradu Strakonice, přednáška (expozice muzea)

17. 4.                         Velikonoční koncert komorního souboru Modus (kapitulní síň)

29. 4.                         Náš kraj ve vzpomínkách Jitky Staňkové – beseda (kapitulní síň)

18. 5.                         Den otevřených dveří v muzeu

21. 5.                         Komentovaná prohlídka výstavy 120 let muzea s číší vína (expozice muzea)

22. 5.                         Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku – přednáška (kapitulní síň)

30. 5.                         Loutková muzejní noc

7. 6.                           Hrad žije tancem a muzikou (II. nádvoří, v rámci Léta pod Rumpálem)

9. 6.                           Křest knihy Výpovědi pamětníků druhé světové války

12. 6.                         Gala koncert slavných houslí – Jaroslav Svěcený (kapitulní síň)

16. 6.                          I. letně podvečerní koncert – Pěvecký sbor gymnázia Strakonice (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

18. 6.                          Komentovaná prohlídka výstavy 120 let muzea s číší vína (expozice muzea)

22. 6.                          II. letně podvečerní koncert – Smíšený pěvecký sbor Hlasoň a Pěvecká skupina Prácheňského souboru (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

3. 7.                            Koncert španělské a jihoamerické hudby (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

12. 7.                          Koncert klubu sbormistrů (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

16. 7.                          Komentovaná prohlídka výstavy 120 let

22. 7.                          Pohádky pro nejmenší (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

10. 9.                          Archeologické výzkumy na Strakonicku – přednáška (kanceláře muzea)

11. 9.                          Muzikál Paganini (II. nádvoří, v rámci Léta pod Rumpálem)

13. 9.                          Křest knihy Muži na správné straně II.

24. 9.                          120 let muzea ve Strakonicích – přednáška (kanceláře muzea)

4. 10.                          Koncert Pošumavské dudácké muziky (kapitulní síň)

8. 10.                          Klavírní recitál Romana Rauera (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

9. 10.                          Mlýny na staré Otavě ve Strakonicích a okolí (kapitulní síň)

23. 10.                        Paměť mlýnů (kapitulní síň)

3., 9., 18. 12.               Vánoční dílny pro ZŠ (kapitulní síň)

10., 15., 16, 17. 12.      Vánoční dílny pro MŠ (kapitulní síň)

28. – 30. 11.                Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem