Muzeum

2015

Výstavy:

15. 1. – 28. 2.         Světlo Benátek – Radek Hejtmánek a mistři MSP (Zámecká galerie)

4. 3. – 25. 4.           Dýmky, fajfky, tabáček (Zámecká galerie)

11. 3. – 6. 4.           Veselé Velikonoce (kapitulní síň)

1. 4. – 31. 5.           Kapitoly z války 1939-1945 (výstavní prostory)

16. 4. – 17. 5.          Křížová chodba XIII. (ambity)

1. – 31. 5.               Kresba a grafika – Tomáš Němejc (Zámecká galerie)

4. – 20. 6.               Stop! Kaleidoskop! (Zámecká galerie)

11. 6. – 23. 8.         SUPŠ Bechyně (výstavní prostory)

27. 6. – 6. 9.           Hračky – Jiří Urbánek (Zámecká galerie)

5. – 31. 8.               Mistr Jan Hus na strakonickém hradě (výstavní prostory, kapitulní síň)

21. 8. – 19. 10.        Pohádková země V. Klimtové (kapitulní síň)

10. 9. – 1. 11.          Ladislav Maria Wagner – Obrazy (výstavní prostory)

16. 9. – 8. 11.          Proměny vody (Zámecká galerie)

13. 11. – 15. 12.      Vánoční výstava Spolku přátel muzea (Zámecká galerie)

21. 11. – 27. 12.      Nejkrásnější dárek (kapitulní síň)

 

Akce:

22. 4.                      Bitva u Sudoměře – přednáška (kapitulní síň)

14. 5.                      Holocaust, věc pochopitelná – přednáška (kapitulní síň)

14. 5.                      Transport smrt – promítání filmu (kapitulní síň)

18. 5.                      Den otevřených dveří

18. 5.                      Komentovaná prohlídka ambitu (ambit)

23. 5.                      Muzejní husitská noc

6. 6.                        Hrad žije tancem a hudbou (nádvoří, v rámci Léta pod Rumpálem)

9. 6.                        Mistr Jan Hus, utrakvismus a nalézání střední cesty – přednáška (kapitulní síň)

14. 6.                      Letně podvečerní koncert – Hlasoň a Pěvecká skupina Prácheňského souboru (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

18. 6.                      Koncert komorního souboru Modus (kapitulní síň)

11. 7.                      Koncert českých a moravských sbormistrů (kapitulní síň, v rámci Léta pod Rumpálem)

12. 7.                      Fraška o Dušanově duši (nádvoří, v rámci Léta pod Rumpálem)

21. 7.                      Pohádky pro nejmenší (nádvoří, v rámci Léta pod Rumpálem)

12. 9.                      Slavnostní křest knihy Dušana Vávry (Rytřský sál, v rámci Léta pod Rumpálem)

17. 9.                      Běh naděje

15. 10.                    Zaniklá erbovní galerie johanitů na hradě ve Strakonicích – přednáška (Jelenka)

22. 10.                    Architektura strakonického hradu – přednáška (Jelenka)

9. 11.                      Galerie osobností Strakonicka – filmy z archivu MSP a STTV (společenský sál Šmidingerovy knihovny)

4. 12. – 6. 12.          Adventní řemeslné trhy pod Rumpálem

14. 12.                     Zásadní proměny tváře Strakonic – filmy z archivu MSP a STTV (společenský sál Šmidingerovy knihovny)