Muzeum

2016

Výstavy:

4. 2. – 31. 3.        Fotografie/noviny (Zámecká galerie)

4. 4. – 24. 5.        Impresionismus (Zámecká galerie)

17. 3. - 10. 4.       Velikonoční příběh (kapitulní síň)

2. 4. - 29. 5.         Řeka Otava vypráví (výstavní prostory)

5. 5. - 27. 5.         ZUŠ – Přehlídka prací žáků výtvarného oboru (kapitulní síň)

2. 6. - 30. 6.         Karel IV. (Zámecká galerie)

9. 6. - 14. 8.         Svět rudého muže (výstavní prostory)

14. 7. – 31. 8.       Ztráty a nálezy (Zámecká galerie)

19. 8. - 18. 9.        Historické dudy, nástroj králů i žebráků (kapitulní síň)

25. 8. - 30. 10.      Karel BEČVÁŘ, Jan SAMEC, Jiří KOŽÍŠEK: Obrazy-plastiky (výstavní prostory)

15. 9. - 30. 10.      Augustin Liška – Hrady a zámky (Zámecká galerie)

11. 11. – 15. 12.    Andělské vábení DDM Strakonice (Zámecká galerie)

19. 11. – 26. 12.    Půjdem spolu do Betléma (kapitulní síň)

 

Akce:

11. 1.                    Proměny strakonického hradu – filmy z archivu MSP a STTV (společenský sál Šmidingerovy knihovny)

8. 2.                      Významné dějinné události ve Strakonicích (společenský sál Šmidingerovy knihovny)

13. 4.                    Voroplavba na Otavě a Vltavě – přednáška

27. 4.                    Otava a Strakonice – promítání filmu

12. 5.                    Zlatá cesta – přednáška

18. 5.                    Den otevřených dveří

21. 5.                    Hrad žije tancem a muzikou (nádvoří, Léto pod Rumpálem)

26. 5.                    Hrad Helfenburk, páni ze Strakonic, Rožmberkové a Karel IV. – přednáška

12. 6.                    Komentovaná prohlídka výstavy Svět rudého muže

13. 6.                    Karel IV. a Prácheňsko v pověstech a legendách – přednáška

16. 6.                    Pěvecká skupina Prácheňského souboru a Hlasoň – koncert (kapitulní síň, Léto pod Rumpálem)

20. 6.                    Pěvecký sbor gymnázia Strakonice a hosté – koncert (kapitulní síň, Léto pod Rumpálem)

22. 6.                    Komentovaná prohlídka výstavy Svět rudého muže

23. 6.                    Největší Čech – přednáška

25. 6.                    Muzejní indiánská noc

28. 6.                    Historické dudy – přednáška

12. 7.                    Kytarový recitál Libora Janečka (kapitulní síň, Léto pod Rumpálem)

19. 9.                    Večerní komentovaná prohlídka s výstupem na Rumpál

11. 10.                  Strakonické dudácké festivaly ve vzpomínkách – přednáška

10. 11.                  Působení Národní jednoty severočeské na přelomu 19. a 20. století – přednáška

2. 12. – 4. 12.        Adventní trhy pod Rumpálem

19. 12.                  Komentovaná prohlídka výstavy Půjdem spolu do Betléma