Muzeum

Přednáškový cyklus

Jarní cyklus odborných přednášek pro veřejnost

 

27. 3. 2019 Řád maltézských rytířů ve Strakonicích

od 17:00 hodin

Přednášející: PhDr. Milan Buben, Ph.D.

Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny

Vstupné: 20/10 Kč, členové spolku zdarma

Přednášející PhDr. Milan Buben, Ph.D., český historik a magistrální rytíř Suverénního řádu maltézských rytířů se zaměří ve své přednášce na řádové dějiny. Bude kladen důraz především na významné momenty v průběhu historie řádu (představení řádu, jeho vznik, příchod johanitů do Čech a jejich následný příchod do Strakonic).

 

9. 4. 2019  Ikonografie Kristových pašijí

od 17:00 hodin

Přednášející: prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. 

Vstupné: 20/10 Kč, členové spolku zdarma

Přednáška bude věnována námětům spojeným s Velikonocemi, počínaje Květnou nedělí. Přednášející Jan Royt se zaměří zejména na ikonografii pašijového cyklu, ukřižování a zmrtvýchvstání Krista. Zvláštní pozornost bude věnována paraliturgickým hrám.