Muzeum

Nedotknutelní

Rodové dynastie katů, rasů a jiných tzv. nečistých povolání.

(přednáška v rámci jarního přednáškového cyklu)

22. 4.  

17.00 h, Společenský sál Šmidingerovy knihovny

Přednášející: Mgr. Alois Sassmann

Rodové dynastie katů, rasů či pohodných a jiných tzv. nečistých povolání.

 

Vstupné: 20/10 Kč (členové spolku muzea – zdarma)