Muzeum

Podoby lékařství a léčitelství v pozdně středověkých Čechách

Podzimní cyklus odborných přednášek pro veřejnost.

17. 9. 2020

17:00 h 

Společenský sál Šmidingerovy knihovny

Přednášející: Mgr. David Tomíček, Ph.D. 

Vstupné: 20/10 Kč, členové spolku zdarma

Přednášející Mgr. David Tomíček, Ph.D. kromě historie vystudoval i dějiny lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Dlouhodobě se zabývá dějinami lékařství, vědou a vzdělaností středověku a počátku novověku. Přednáška pojednává o způsobech lékařské praxe v lidové kultuře pozdního středověku a zkoumá jejich vztah k rituálním a magickým technikám.