Muzeum

Sbírky

Archeologie

Základ této specializované podsbírky tvoří nálezy strakonického archeologa Bedřicha Dubského.

Fotografie

Většina fotografií pochází z regionu nebo jej svým obsahem dokumentuje.
více

Numizmatika

Zastoupeny jsou mince z území českých zemí či státních útvarů k nimž české země patřily.

Písemnosti a tisky

Pozůstalosti rodáků a občanů ze Strakonic a okolí.

více

Dudáctví

Nejmladší podsbírka založená v roce 2004. Záměrem při vytvoření této specializované podsbírky bylo shromáždit exponáty vztahující se k dudáctví na jedno místo.

Výtvarné umění

Podsbírka obsahuje cenný dokumentační materiál strakonického regionu.

Staré tisky

Knihovna se zaměřuje především na shromažďování a využívání regionální a odborné literatury.

Historie

Historická podsbírka je dále členěna dle charakteru předmětů.

Geologie

Předměty geologické podsbírky pochází většinou z okresu Strakonice.

Militaria

Nejstarší předměty pocházejí z 15. století. Do muzea se první militaria dostaly již v počátcích jeho existence. Jednalo se o dary a nákupy od místních občanů, dary měšťanského pivovaru a České zbrojovky, sběry členů musejního spolku.