Muzeum

Dudáctví

Další – dudáctví

Podsbírka další – dudáctví je nejnovější podsbírka, která byla vzhledem k dlouhodobému zájmu o téma dudáctví založena 1. 7. 2004. Již od 80. let 20. století se v muzeu nachází v různých obměnách dlouhodobá expozice věnovaná dudám. Sbírkové předměty sebrané v průběhu let k tomuto tématu jsou dosud roztroušeny v různých podsbírkách. Záměrem při vytvoření specializované podsbírky bylo shromáždit exponáty k dudáctví na jedno místo.

Většina předmětů pochází z území ČR. Zastoupeno je i zahraničí. Předměty dokumentují období od 19. století do současnosti. Nachází se zde ikonografická vyobrazení dud a dudáků (obrázky, fotografie, pohlednice), audiovizuální předměty (gramofonové desky, magnetofonové kazety, videokazety, CD, DVD), písemnosti a tisky (letáky, plakáty, notové záznamy, atd.).