Muzeum

Fotografie

Fotografie

Většina fotografií pochází z regionu nebo jej svým obsahem nějakým způsobem dokumentuje. Převážná část fotografií je z 2. poloviny 20. století. Cennou část tvoří fotografie z 30. let, dokumentující vývoj města Strakonice a menší soubory fotografií z přelomu století a ojedinělé záběry strakonického hradu z konce 19. století.

Podsbírka fotografií nebyla původně systematicky sestavována. Její jádro tvoří fotografie původně archivované jako pomocný materiál. Tato skutečnost vysvětluje velkou rozdílnost kvality a historické hodnoty fotografií.

Historická pohlednice

Většina pohlednic pochází z regionu nebo jej svým obsahem nějakým způsobem dokumentuje. Podsbírka rámcově dokumentuje celé období své existence od 19. století až po současnost – od nejstarších dopisnic až po novodobé pohlednice. Podsbírka pohlednic původně nebyla systematicky sestavována, její jádro tvoří pohlednice původně archivované jako pomocný materiál. Sbírka obsahuje nejstarší formu lístkových dopisnic s obrázky žánrovými nebo obrázky z regionu, černobílé a kolorované pohlednice a pohlednice barevné.