Muzeum

Militaria

Většina předmětů z podsbírky militarií pochází z území českých zemí nebo ze zemí patřících k habsburské monarchii. Zastoupeny jsou i ostatní evropské a mimoevropské státy (Indie, Japonsko, USA). Nejstarší předměty pocházejí z 15. století. Do muzea se první militaria dostaly již v počátcích jeho existence. Jednalo se o dary a nákupy od místních občanů, dary měšťanského pivovaru a České zbrojovky, sběry členů musejního spolku. V roce 1953 byla část militarií převedena do Krajského muzea v Českých Budějovicích (především pistole, pušky, revolvery a signální pistole). Ve sbírce se nacházejí chladné zbraně (pobočné – bodáky, dýky, kordy, meče, palaše, šavle, tesáky; dřevcové – halapartny, kopí); palné zbraně (pistole, pušky, revolvery, samopaly); součásti palných zbraní (nábojové pásy, zámky, závěry); munice (náboje, granáty); přilby; uniformy a jejich součástky; ostatní části výstroje; řády a vyznamenání a jejich miniatury. Zajímavé jsou střelecké terče, které věnoval do muzea měšťanský pivovar ze zrušené střelnice, která se nacházela v jeho areálu.