Muzeum

Numizmatika

Podsbírka numizmatická

Většina předmětů numismatické podsbírky pochází z území českých zemí či státních útvarů, k nimž české země v minulosti patřily. Zastoupeny jsou i ostatní evropské a mimoevropské země (Turecko, Dálný východ, Latinská Amerika). Nejstarší předměty spadají do 10. století (denáry Boleslava II.), nejmladší pocházejí z 80. let 20. století. Numizmatický materiál bychom ve sbírce nalezli již na konci 19. století. Po roce 1948 darovali numizmatický materiál do muzea např. pí Papežová z Prahy, p. Brož ze Strakonic, Státní spořitelna Strakonice. Podsbírka byla rovněž rozšířena o nálezy pokladů mincí objevených při archeologických výzkumech (Mečichov, Strakonice, Útěšov). V podsbírce nejdeme mince, papírová platidla, korunovační mince, nouzové peníze, obchodní mince, známky, početní peníze, žetony a medaile.