Muzeum

Písemnosti a tisky

Podsbírku písemnosti a tisky tvoří pozůstalosti rodáků a občanů ze Strakonic a okolí, kterou oni sami nebo jejich příbuzní odkázali muzeu. Do podsbírky je zařazena pozůstalost níže uvedených osob:

Karel Černý se zabýval sběrem exlibris, grafických listů, novoročenek. Jeho sbírku věnovala v roce 1961 muzeu manželka zesnulého Marie Černá.

Adolf Daněk (16. 6. 1869 Strakonice – 25. 2. 1950 Praha), učitel a později ředitel měšťanské školy. Psal báje, pověsti, etnografické práce. Jeho rukopisy věnoval do muzea v roce 1958 pan Jaroslav Daněk.

Stanislav Dráždil (15. 11. 1886 Slaník – 14. 11. 1968 Volyně) pracoval jako bankovní úředník. Zabýval se regionální historií. Přispíval do regionálního tisku. Svoje práce věnoval muzeu v 60. letech.

Jaroslav Formánek (15. 2. 1889 Strakonice – 28. 6. 1938 Praha) byl profesionální dudák, kapelník dudácké skupiny, hudební skladatel a spisovatel, učitel hry na dudy. Byl nazýván králem dudáků. Napsal řadu odborných studií o hře na dudy, dudácích a dudácké hudbě. Přispíval do různých novin a časopisů. Jeho rukopisy, plakáty a pozvánky z jeho konzertů věnovala muzeu v roce 1939 manželka zesnulého Milada Formánková.

František Pecen (16. 9. 1869 Vadín, okres Havlíčkův Brod – 23. 4. 1944 Strakonice), správce tiskárny Novina ve Strakonicích, byl funkcionářem Sokola a správcem strakonického muzea. Napsal mnoho vlastivědných prací, které věnovali do muzea jeho příbuzní v roce 1962.

Josef Sedláček (29. 8. 1841 Kostelec nad Orlicí – 8. 6. 1924 Strakonice) založil a řídil ve 2. polovině 19. století odborné školy ve Strakonicích, Volyni a Turnově. Napsal několik učebnic pro odborné školy. Přispíval do různých odborných časopisů. Pracoval jako ředitel měšťanských škol a školní inspektor. Po jeho smrti věnovali příbuzní pozůstalost do muzea.