Muzeum

Fezko – uzavřeno z důvodu rekonstrukce.

Stálá expozice Muzea středního Pootaví ve Strakonicích

Místnost zachycuje prvopočátky nejstaršího průmyslového odvětví ve Strakonicích – fezové výroby. První fezy byly vyrobeny ve Strakonicích v letech 1805 – 1807 a staly se výborným vývozním artiklem. Zvláště silný byl do roku 1925 vývoz do Turecka. Vystavené stroje dokumentují postup výroby, k vidění je také pletací žakárový stav, fotografie továrních objektů a stará mapa města ze 40. let 19. stol. Zmíněn je taktéž místní spolkový život (spolek SOKOL a ZVON, první tiskárna a první noviny) či strakonický rodák Josef Skupa, tvůrce Spejbla a Hurvínka.