Muzeum

Grafik – Výtvarník

Hledáme novou muzejní posilu.

 

Muzeum středního Pootaví Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo.

Pracovní náplň: zajišťování a koordinace činností souvisejících s přípravou výstav, koordinace prací při instalaci výstav a muzejních expozic, samostatné návrhy a tvůrčí grafické řešení tiskovin (plakáty, pozvánky) a dalších propagačních materiálů včetně předtiskové přípravy, grafická podpora všech způsobů a forem propagace.

Místo výkonu práce: Strakonice

Platové podmínky: platová třída 10

Pracovní poměr: na dobu určitou, po dobu trvání MD + RD

Předpoklady: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

Nástup: 2. leden 2020, případně dle dohody

 

Požadavky:

 • vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání s maturitou, umělecký směr výhodou
 • práce s PC – dobrá znalost programů Adobe (min. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat a Adobe InDesign)
 • rutinní znalosti v předtiskové přípravě, základní znalost práce s velkoformátovou tiskárnou
 • znalost fotografování v ateliéru výhodou
 • samostatná odborná a tvůrčí výtvarná práce
 • schopnost komunikace, časová flexibilita
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • praxe v oboru výhodou

 Nabízíme:

 • 4 dny zdravotního volna
 • příspěvek na stravné/stravenky
 • příspěvky FKSP
 • 25 dní dovolené
 • pružnou pracovní dobu

 

Písemnou přihlášku s povinnými přílohami zašlete na adresu: Muzeum středního Pootaví Strakonice, PhDr. Ivana Říhová, Zámek 1, 386 01 nebo odevzdejte v podatelně muzea nejpozději do 15. 12. 2019.
Obálku označte „ Výběrové řízení – výtvarník, grafik“

Přihláška musí obsahovat:

- jméno, příjmení, titul

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu

- kontaktní údaje: telefon, e-mail

- datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy přihlášky:

- motivační dopis

- strukturovaný životopis

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- čestné prohlášení o splnění požadavku znalosti práce na PC a řidičského průkazu

 

Vybraní uchazeči budou vyzváni k ústnímu pohovoru, při kterém předloží ukázky vlastní grafické práce.

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka

Strakonice 16. 10. 2019