Pro média

Husitská muzejní noc

Letošní rok patří Janu Husovi. 6. července uplyne již 600 let od jeho upálení. A proto byl rok 2015 vyhlášen rokem Mistra Jana Husa. Celý národ si připomíná tohoto kněze a reformátora. K oslavám se připojilo i Muzeum středního Pootaví Strakonice, které k výročí přichystalo několik akcí. Jako jsou tematické přednášky, menší výstavy a hlavně Husitskou muzejní noc, která proběhne v areálu strakonického hradu 23. května od 14 do 23 hodin.

Muzeum si pro Vás připravilo zajímavý program, jehož součástí budou i dvě bitvy o strakonický hrad. Útočící husité se pokusí dobít hrad ve 14 a v 16 hodin a získat tak velký majetek maltézských rytířů. Obě bitvy doplní komentář aktuálního dění na bojišti. V mezičase můžete navštívit husitské ležení na III. hradním nádvoří, kde Vám bojovníci představí husitské zbraně a taktiku boje, ukáží dobové oblečení a seznámí Vás s běžným životem. Dozvíte se například i co lidé v té době jedli a jak se stravovali. Pro ty odvážnější bude připravena střelnice z praku.

Strakonické muzeum bude otevřeno od 15 hodin a nabízí volný vstup a prohlídku veškerých expozic a aktuálních výstav. Můžete vystoupat na vyhlídkovou věž Rumpál, která bude přístupná i ve večerních hodinách a nabídne tak netradiční pohled na osvětlené Strakonice. V expozicích Vás nečekají jen sbírkové předměty, ale i muzejníci s doprovodným programem. Děti například zabaví tvořivé dílničky. Slečny si vystřihnou a ozdobí královskou korunku a malí bojovníci si vyrobí helmu. Středověký písař jim na přání vyplní pamětní list a také se budou moci převléci za maltézského rytíře.

Pro starší je připraveno slavnostní otevření výstavy artwallu Žár pravdy nezhasí, která formou komiksu představuje život Mistra Jana Husa a od 19 hodin koncert historické skupiny Holba v krásných dobových prostorách kapitulní síně.

Konkrétní program:

  • 14:00 h Bitva o hrad (hradní příkop)
  • od 15:00 h Dílničky pro děti, středověké odívání, písař, výstup na hradní věž Rumpál (muzejní expozice)
  • od 15:00 h Husitské ležení, taktika boje, střelnice – (III. nádvoří – mimo bitvu)
  • 16:00 h Bitva o hrad (hradní příkop)
  • 18:00 h Vernisáž výstavy Žár pravdy nezhasí (Artwall)
  • 19:00 h Koncert historické skupiny Holba (kapitulní síň)
  • 23:00 h Uzavření hradních expozic

(vstupné dobrovolné)

 

Vyřizuje:
Mgr. Lucie Kupcová
programový a marketingový pracovník
tel.: 380 422 607/734 123 299
e-mail: lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 12. 5. 2015