Projekty

Strakonické Muzeum středního Pootaví uspělo v 52. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s projektem Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky hrad Strakonice, ident. č. 117DO3J000106. Jedná se o rekonstrukci objektů ve vlastnictví Jihočeského kraje. Během následujících tří let bude do strakonického hradu investována částka cca 120 mil. Kč z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje, který projekt kofinancuje a předfinancovává.

Jedná se o rekonstrukci objektů a vybudování jedinečných expozic dud a dudáctví, historie textilní výroby, zbraní a motocyklů značky ČZ a Suverénního řádu maltézských rytířů, se zajištěním návštěvnické infrastruktury, infrastruktury pro kulturní vyžití a technické zázemí muzea. Součástí projektu je rovněž i záchrana poškozených unikátních nástěnných maleb ze 13. a 14. stol. v kapitulní síni a ambitech, odstranění havarijního stavu stěny objektu hradního paláce a restaurování kamenných prvků na všech projektem dotčených objektech. V hradním paláci vzniknou po rekonstrukci dva nové sály s bezbariérovým vstupem, které budou určeny pro přednáškovou a edukační činnost muzea. Nové prostory bude mít i knihovna s badatelnou. Jedná se o plochu cca 2300m2.

Rekonstrukce bude ukončena ke 30. 6. 2021.