Služby

Služby

Publikační činnost

Publikace vydané Muzeem středního Pootaví a další publikace k dostání v prodejních prostorách muzea.

Svatební obřady

Nabídka prostor pro svatební obřady.

 

Archeologický průzkum

Průzkumná a dozorová činnost v okrese a vedení předstihových a záchranných výzkumů. Žádosti o vyjádření ke stavbě.

Konzervování-restaurování

Praktické provedení konzervování-restaurování předmětů historické hodnoty nebo odborné rady.

 

Ceník služeb

Oficiální ceník služeb poskytovaných Muzeem středního Pootaví Strakonice.
více