Služby

Služby

Tématické přednášky

Přednášky pro školy vztahující se k tématům spojených se Strakonicemi a jejich historií.
více

Speciální programy

Vzdělávací programy určené žákům základních škol vztahující se ke Strakonicku a jeho historii.
více

 

Publikační činnost

Publikace vydané Muzeem středního Pootaví a další publikace k dostání v prodejních prostorách muzea.
více

Archeologický průzkum

Průzkumná a dozorová činnost v okrese a vedení předstihových a záchranných výzkumů. Žádosti o vyjádření ke stavbě.
více

 

Konzervování-restaurování

Praktické provedení konzervování-restaurování předmětů historické hodnoty nebo odborné rady.
více

Ceník služeb

Oficiální ceník služeb poskytovaných Muzeem středního Pootaví Strakonice.
více