Veřejné zakázky

Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky

 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování a konzervování movitých věcí – ošetření originálů sbírkových předmětů muzejní povahy a předmětů kulturní povahy, v souvislosti s realizací projektu "Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice", Zámek 1, 386 01  Strakonice, které jsou jmenovitě uvedeny a specifikovány v Příloze č. 4 a v Příloze č. 5 této výzvy.