Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (restaurování a konzervování movitých věcí).

Prohlídka movitých věcí dne 3. 12. 2018 v 10 hodin.

Nabídky předložit nejpozději dne 11. 12. 2018 do 12 hodin.

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování a konzervování movitých věcí – ošetření originálů sbírkových předmětů muzejní povahy a předmětů kulturní povahy, v souvislosti s realizací projektu "Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice", Zámek 1, 386 01  Strakonice, které jsou jmenovitě uvedeny a požadavky zadavatele specifikovány v Příloze č. 2 - část A, B, C, D a E a v Příloze č. 3, část A a B této výzvy.