Z dění…

Seminář ve mlýně

V rámci projektu MUZEUM MLÝNŮ – PROJEKT č. 248 se dne 25. 9. 2013 uskutečnil ve Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích odborný seminář za účasti obou partenů – Muzea středního Pootaví Strakonice a Förderverein zur Erhaltung der Burgruine und Heimatpflege Haibach.
V rámci programu oba partneři představili projekt a své aktivity v letošním roce.

Program:
9:30-10:00 Registrace účastníků
10:00 Zahájení
10:05 Aktivity Muzea středního Pootaví – partnera projektu
10:20 Výstavba Muzea mlýnů v Haibachu
10:45 Přestávka na kávu
11:00 Historie vodního mlýna v Hoslovicích
11:30 Koupě a obnova mlýna v letech 2005-2007, zdroje financování
12:00 Prohlídka areálu mlýna s průvodcem
13:30 Přestávka na oběd
14:30 Volná diskuse
15:30 Zakončení

 

Seminář se uskutečnil v rámci projektu „Muzeum mlýnů“ podpořeného z prostředků programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007—2013.