Z dění…

Základní kámen

Dne 16. května byl v bavorském Haibachu symbolicky položen základní kámen stavby nového muzea mlýnů, jehož je Muzeum středního Pootaví Strakonice garanční partner. V rámci projektu č. 248 „Muzeum mlýnů“ , financovaného z dotačního titulu Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko, vznikne v letech 2007 – 2013 kromě muzea na bavorské straně i řada společných tiskovin a prezentačních panelů. V plánu je i několik společných akcí. První již 22. června v Hoslovicích. Bavorský spolek pro záchranu hradní zříceniny, Förderverein zur Erhaltung der Burgruine und Heimatpflege v Haibachu, přiveze na akci Den řemesel několik tesařů dřeva a hrnčíře a představí tak rozdílnosti řemesla v Bavorsku.

Fotografie naleznete v naší galerii.