Z dění…

23. 3. se muzeum bude podílet na akci Šmidingerovy knihovny – Noc s Andersenem.