Z dění…

Halštatské sídliště Stožice

Muzejnímu archeologovi V. Královi se podařilo zachytit nové sídliště z přechodu starší-mladší doby železné. A to 3 km jižně od Vodňan v obci Stožice. V rámci záchranného průzkumu bylo prozkoumáno několik objektů, žárový hrob a vyzvednut nespočet hliněných střepů. Nyní se archeolog přesouvá do laboratoře ke zpracování nálezů a podrobné dokumentaci celého sídliště.

V rámci dohledů stavby rodinných domů jde o ojedinělý nález. Sídliště velikostně odpovídá osídlení jedné rodiny. 

 

Celý výzkum bude publikován v časopisu Archeologické výzkumy v jižních Čechách.

Budeme vás i nadále informovat ;).