Z dění…

Duben a květen – Rudolf Beran

(28. prosince 1887 Pracejovice – 28. února 1954 Leopoldov)

V letošním roce si připomeneme 130 let od narození významné regionální osobnosti, politika Rudolfa Berana. Tento pracejovický rodák vystudoval vyšší hospodářskou školu ve Strakonicích a od svého mládí byl činný v agrárních hnutích. Později vstoupil do agrární strany a po onemocnění Antonína Švehly (1927) převzal její vedení, ale až v roce 1933 byl jmenován místopředsedou a v roce 1935 předsedou. Ve 30. letech 20. století byl jedním z představitelů protihradního křídla, stoupencem autoritativní demokracie a zastáncem dohody a spolupráce se sudetoněmeckou stranou Konráda Henleina. Rudolf Beran byl posledním předsedou druhorepublikové vlády a zároveň prvním premiérem Protektorátu Čechy a Morava. Dne 27. dubna 1939 ho vystřídal v této funkci Alois Eliáš a Beran odešel z politického i veřejného života na svůj statek v Pracejovicích. Přesto nadále sledoval politické dění a dokonce navázal kontakty s vojenskou odbojovou skupinou Obrana národa. V květnu 1941 byl zatčen gestapem a v červnu 1942 odsouzen v Berlíně k 10 letům žaláře a pokutě 100 000 marek za napomáhání k velezradě a napomáhání nepříteli. V prosinci 1943 byl propuštěn do domácího vězení v Pracejovicích, kde byl pod dozorem nacistických úřadů. Po osvobození byl v květnu 1945 zatčen československými orgány a v dubnu 1947 byl Národním soudem odsouzen k 20 letům těžkého žaláře a propadnutí veškerého majetku. Zemřel v únoru 1954 v leopoldovském vězení.

Jak je vidno, osoba Rudolfa Berana patří mezi nejtragičtější postavy našich moderních dějin. Vzhledem k tomu, že si letos připomene 130 let od jeho narození, rozhodli jsme se, že si pro Vás připravíme dvouměsíční prezentaci o jeho osobě. Proto jsme si vypůjčili panelovou výstavu z Pracejovic a doplnili ji několika předměty z našich depozitářů. Navíc na Den otevřených dveří Muzea středního Pootaví (18. 5.) je naplánována přednáška Rudolf Beran, rodák z Pracejovic, kterou povede PhDr. Jaroslav Rokoský, PhD., autor knihy Rudolf Beran a jeho doba, vzestup a pád agrární strany.

Tímto Vás všechny na ní srdečně zveme, vstup zdarma!