Z dění…

Duben – Jiří z Poděbrad

23. dubna 1420 se narodil Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Od roku 1448 stál v čele Poděbradské jednoty, politické strany českých kališníků. Ta bojovala proti Strakonické jednotě českých katolíků. Po třech letech sporů pražský sněm jmenoval Jiřího z Poděbrad zemským správcem. Jednota strakonická poté zanikla. Od roku 1458 po zvolení českou šlechtou až do smrti roku 1471 byl Jiří z Poděbrad českým králem. Měl přezdívku husitský král. Stal se jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty. Po něm vládli již pouze králové z cizích dynastií.

Socha Jiřího z Poděbrad byla součástí pomníku Mistra Jana Husa, který byl umístěn roku 1925 na Dubovci. Od 70. let 20. století je samotná socha Mistra Jana Husa bez doprovodných postav v Rennerových sadech. Socha Jiřího z Poděbrad stojí před Základní školou Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích.