Z dění…

Gotické trámy

Při odkrytí podlah v jednom ze sálů 1. nadzemního podlaží hradního paláce byly odkryty původní gotické trámy se zajímavým šablonovým dekorem. Jedná se o velmi ojedinělý nález na jihu Čech. Muzeum společně s pracovníky památkové péče uvažují o jejich prezentaci v rámci nové expozice.

 

Případné další informace: 

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka muzea, tel.: +420 380 422 600/+420 603 161 867, e-mail: ivana.rihova@muzeum-st.cz

Mgr. Vlastimil Král, archeolog, tel.: +420 380 422 602, e-mail: vlastimil.kral@muzeum-st.cz