Z dění…

Objev nového prostoru

Na strakonickém hradě byl objeven unikátní prostor mezi kapitulní síní a palácovou hradní zdí. Je zde kompletně dochovaná stratigrafie archeologických vrstev více něž 500 let starých. Tento unikátní nález je v současnosti archeologicky zkoumán a dokumentován.

 

Případné další informace: Mgr. Vlastimil Král, archeolog, tel.: +420 380 422 602, vlastimil.kral@muzeum-st.cz