Zámecká galerie

2016

výstava

Fotografie/noviny

4. února – 31. března 2016
výstava

Impresionismus

4. dubna – 26. května 2016
výstava

PRODLOUŽENO: Karel IV. a Prácheňsko

2. června – 15. července 2016
výstava

Ztráty a nálezy

14. července – 31. srpna 2016
výstava

Augustin Liška

15. září – 30. října 2016
výstava

Andělské vábení – vánoční výstava DDM Strakonice

11. listopadu – 15. prosince 2016